Zakłady DR

Informacje dotyczące zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej znajdują się na stronie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu www.kwpsp.wroc.pl w zakładce Informator Publiczny/Informacja publiczna