Zgłoszenia ZZR

INFORMACJA

O PRZEDŁOŻONYCH ZGŁOSZENIACH ZAKŁADÓW O ZWIEKSZONYM RYZYKU

Lp.

Powiat, na terenie którego znajduje się zakład

Oznaczenia prowadzącego zakład, jego miejsca zamieszkania lub siedziby oraz numer telefonu/faksu i dodatkowo adres e-mail

Nazwa, siedziby i adres strony internetowej zakładu, numeru telefonu/faksu i dodatkowo adres e-mail

Data przedłożenia zgłoszenia zakładu

1

2

3

4

5

1

 wołowski
Prowadzący zakład: Walentyna Lewandowska Prezes Zarządu
Adres: WAL-MAR  Sp. z o. o.

ul. Sienkiewicza 35

56-120 Brzeg Dolny

Telefon: (71) 319 50 08
Fax: (71) 319 74 49
Email: info@wal-mar.pl
Adres: WAL-MAR  Sp. z o. o.

ul. Sienkiewicza 35

56-120 Brzeg Dolny

Strona internetowa: www.wal-mar.pl
Telefon: (71) 319 50 08
Fax: (71) 319 74 49
Email: info@wal-mar.pl

17.10.2016 r.

2

wołowski
Prowadzący zakład: Dariusz Kwieciński  Prezes Zarządu
Adres: Malborskie Zakłady Chemiczne ?ORGANIKA? S. A.

ul. Boczna 10

82-200 Malbork

Telefon: (55) 270 12 00
Fax: (55) 270 12 34
Email: malbork@organika.pl

 

Adres: Malborskie Zakłady Chemiczne ?ORGANIKA? S. A.

Zakład w Pogalewie Wielkim

Strona internetowa: www.organika.pl
Telefon: (71) 380 84 70

tel. całodobowy ochrona – 506 570 516

Fax: (55) 270 12 50
Email: pogalewo@organika.pl

 

13.10.2016 r.

3

 wołowski
Prowadzący zakład: John Jones

Prezes Zarządu

Adres: LINPAC Packaging Production  Sp. z o. o.

Bukowice 39

56-120 Brzeg Dolny

Telefon: (71) 319 12 00
Fax: (71) 319 12 73
Email: -
 Adres: LINPAC Packaging Production

Sp. z o. o.

Bukowice 39

56-120 Brzeg Dolny

Strona internetowa: www.linpacpackaging.com/pl
Telefon: (71) 319 12 00
Fax: (71) 319 12 73
Email: -

13.10.2016 r.

 

INFORMACJA

O POZYTYWNIE ZAOPINIOWANYCH PROGRAMACH ZAPOBIEGANIA POWAŻNYM AWARIOM (PZA)

Lp.

Powiat, na terenie którego znajduje się zakład

Oznaczenia prowadzącego zakład, jego miejsca zamieszkania lub siedziby oraz numer telefonu/faksu i dodatkowo adres e-mail

Nazwa, adres i adres strony internetowej zakładu, numeru telefonu/faksu i dodatkowo adres e-mail

Data

złożenia PZA

pozytywnego zaopiniowania PZA*)

złożenia zmian do PZA

pozytywnego zaopiniowania zmian
do PZA*)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 wołowski
Prowadzący zakład: Walentyna Lewandowska Prezes Zarządu
Adres: WAL-MAR  Sp. z o. o.

ul. Sienkiewicza 35

56-120 Brzeg Dolny

Telefon: (71) 319 50 08
Fax: (71) 319 74 49
Email: info@wal-mar.pl
Adres: WAL-MAR  Sp. z o. o.

ul. Sienkiewicza 35

56-120 Brzeg Dolny

Strona internetowa: www.wal-mar.pl
Telefon: (71) 319 50 08
Fax: (71) 319 74 49
Email: info@wal-mar.pl

17.10.2016 r.

17.11.2016 r.

-

-

2

wołowski
Prowadzący zakład: Dariusz Kwieciński  Prezes Zarządu
Adres: Malborskie Zakłady Chemiczne ?ORGANIKA? S. A.

ul. Boczna 10

82-200 Malbork

Telefon: (55) 270 12 00
Fax: (55) 270 12 34
Email: malbork@organika.pl
Adres: Malborskie Zakłady Chemiczne ?ORGANIKA? S. A.

Zakład w Pogalewie Wielkim

Strona internetowa: www.organika.pl
Telefon: (71) 380 84 70

tel. całodobowy ochrona – 506 570 516

Fax: (55) 270 12 50
Email: pogalewo@organika.pl

13.10.2016 r.

13.11.2016 r.

-

-

3

 wołowski
Prowadzący zakład: John Jones

Prezes Zarządu

Adres: LINPAC Packaging Production  Sp. z o. o.

Bukowice 39

56-120 Brzeg Dolny

Telefon: (71) 319 12 00
Fax: (71) 319 12 73
Email: -

 

 Adres: LINPAC Packaging Production

Sp. z o. o.

Bukowice 39

56-120 Brzeg Dolny

Strona internetowa: www.linpacpackaging.com/pl
Telefon: (71) 319 12 00
Fax: (71) 319 12 73
Email: -

 

13.10.2016 r.

13.11.2016 r.

-

-

 

*) Jako datę pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania poważnym awariom (PZA) lub zmian do PZA należy przyjąć otrzymanie pisma od właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej o pozytywnym zaopiniowaniu programu zapobiegania poważanym awariom lub pierwszy dzień roboczy następujący po upływie 29 dni od dnia złożenia PZA (zmian do PZA),
jeśli w tym terminie właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej nie wniósł do nich sprzeciwu w drodze decyzji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA

O KONTROLACH PLANOWYCH W TERENIE

 

Lp.

Powiat, na terenie którego znajduje się zakład

Nazwa, adres i adres strony internetowej zakładu ze wskazaniem, czy jest to zakład o dużym ryzyku czy zakład o zwiększonym ryzyku

Organ/organy kontrolne, które zaplanowały kontrolę w zakładzie

Data ostatniej kontroli na terenie zakładu

Wskazanie, gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu

1

2

3

4

5

6

1

 wołowski
 Adres: WAL-MAR  Sp. z o. o.

ul. Sienkiewicza 35

56-120 Brzeg Dolny

Strona internetowa: www.wal-mar.pl

zakład o zwiększonym ryzyku

KP PSP w Wołowie

2016 r.

20.11.2015 r.

KP PSP w Wołowie

ul. Wojska Polskiego 38

56-100 Wołów

2

wołowski
 Adres: Malborskie Zakłady Chemiczne ?ORGANIKA? S. A.

Zakład w Pogalewie Wielkim

Strona internetowa: www.organika.pl

zakład o zwiększonym ryzyku

KP PSP w Wołowie

2018 r.

18-19.11.2015 r.

-

3

 wołowski
 Adres: LINPAC Packaging Production

Sp. z o. o.

Bukowice 39

56-120 Brzeg Dolny

Strona internetowa: www.linpacpackaging.com/pl

zakład o zwiększonym ryzyku

 

KP PSP w Wołowie

2018 r.

16-17.11.2015 r.

-

 

]

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA

O DECYZJACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art. 264d ust. 1 ustawy
(O DECYZJACH USTALAJĄCYCH GRUPY ZAKŁADÓW, KTÓRYCH ZLOKALIZOWANIE  W NIEDUŻEJ ODLEGŁOŚCI OD SIEBIE MOŻE SPOWODOWAĆ EFEKT DOMINA)

Lp.

Powiat, na terenie którego znajduje się zakład

Data i numer decyzji przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

Dane o zakładach, których decyzja dotyczy

Oznaczenie prowadzącego zakład, jego adresu zamieszkania lub siedziby oraz numeru telefonu/faksu
lub dodatkowo adresu e-mail

Nazwa, adres i adres strony internetowej zakładu, numer telefonu/faksu lub dodatkowo adres e-mail ze wskazaniem, czy jest to zakład o dużym ryzyku (ZDR) czy o zwiększonym ryzyku (ZZR) lub inny zakład sąsiadujący

1

2

3

4

5

1

 wołowski

-

-

-

 

INFORMACJA

O DECYZJACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art. 267a ust. 2
USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. ? PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

(wniosek o wyłączenie informacji z udostępniania)

Lp.

Powiat, na terenie którego znajduje się zakład

Data i numer decyzji przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

Oznaczenie prowadzącego zakład, jego adresu zamieszkania lub siedziby oraz numeru telefonu/faksu
lub dodatkowo adresu e-mail

Nazwa, adres i adres strony internetowej zakładu, numer telefonu/faksu lub dodatkowo adres e-mail ze wskazaniem, czy jest to zakład o dużym ryzyku (ZDR) czy o zwiększonym ryzyku (ZZR) lub inny zakład sąsiadujący

1

2

3

4

5

1

 wołowski  -  -  -