Ostrzeganie i postępowane w przypadku awarii

WAL-MAR  Sp. z o. o.

 

Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

a)    Sygnały alarmowe (alarmy) oraz komunikaty ostrzegawcze wydawane przez właściwy terytorialnie organ administracji publicznej

 

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE

Lp.

Rodzaj alarmu

Sposób ogłoszenia alarmów

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

wizualny sygnał

alarmowy

1

Ogłoszenie alarmu

Komunikat głosowy nadawany przez system elektronicznych syren alarmowych

i sygnał akustyczny ? modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

dla

Znak żółty

w kształcie trójkąta lub
w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej

2

Odwołanie alarmu

Komunikat głosowy nadawany przez system elektronicznych syren alarmowych

i sygnał akustyczny ? ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

dla

-

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE*

Lp.

Rodzaj komunikatu

Sposób ogłoszenia komunikatu

Sposób odwołania komunikatu

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

1

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami

-

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie

około     godz     min

może nastąpić skażenie

(podać rodzaj skażenia)

w kierunku

(podać kierunek)

-

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu

(podać rodzaj skażenia)

dla

2

Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami

-

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

-

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj zakażenia) dla

3

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

-

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców ?????? (podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)

-

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj klęski) dla

*Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń
i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.

b)    Sposób postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

Po  usłyszeniu sygnału o skażeniach:

 • Nie zbliżać się do rejonu zagrożenia
 • Przebywając na terenie otwartym:

-        zwróć uwagę na kierunek wiatru,

-        opuścić zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru,

-        postępować zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające,

-        chronić drogi oddechowe, wykonać filtr ochronny z dostępnych materiałów,

 • Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd.:

-        zabrać do  mieszkań dzieci i osoby niepełnosprawne, a zwierzęta gospodarcze zamknąć w ich pomieszczeniach,

-        zawiadomić sąsiadów,

-        włączyć telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej,

-        wysłuchać nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji,

-        bezwzględnie wykonać przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze,

-        wygasić i  nie używać otwartych źródeł ognia (junkersy, piece, papierosy itp.),

-        uszczelnić otwory okienne i wentylacyjne oraz drzwi mokrym papierem, tkaniną lub okleić taśmą klejącą, izolacyjną),

-        przygotować środki ochrony dróg oddechowych, wykonać filtr ochronny z dostępnych materiałów (zwilżona w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczka, tampon, ręcznik, szalik itp.) oraz założyć je jak zajdzie potrzeba,

-        przygotować się do ewentualnej ewakuacji (przygotować niezbędny bagaż, zapas żywności, leki, dokumenty osobiste, latarkę itp.),

-        zabezpieczyć produkty żywnościowe i przygotować zapas wody,

-        po ogłoszeniu komunikatu o ewakuacji wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, zabrać przygotowany bagaż,  zamknąć mieszkanie i udać się we wskazane miejsce.

Odwołanie alarmu

 • Ściśle stosować się do poleceń wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze.
 • W razie wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnych, zaraz przeprowadzić odkażanie odzieży.
 • Nie pić skażonej wody i nie spożywać produktów  skażonych przed ich odkażaniem, zgodnie z zaleceniami władz sanitarnych.

Po  usłyszeniu sygnału o zagrożeniu możliwości wystąpienia wybuchu lub pożaru:

 • Nie zbliżać się do rejonu zagrożenia.
 • Przebywając na terenie otwartym:

-        opuścić zagrożony teren,

-        postępować zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające.

 • Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd.:

-        włączyć telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej,

-        wysłuchać nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji,

-        bezwzględnie wykonać przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze.

 • Osoby pozostające w miejscu zamieszkania po usłyszeniu pierwszego wybuchu i ewentualnym naruszeniu konstrukcji budynku powinny ulokować się w miejscu najbardziej bezpiecznym dokładnie osłaniając głowę.
 • Osobom pozostałym w obiekcie zniszczonym, bez możliwości jego opuszczenia ulokować się w miejscu pozwalającym na swobodne oddychanie i oczekiwanie na pomoc ratowników.
 • Osoby pozostające na otwartej przestrzeni w jak najkrótszym czasie powinny ewakuować się w miejsce bezpieczne.
 • Nie starać się ratować mienia i zwierząt do czasu ustania wybuchów i stabilizowania się sytuacji.
 • Pozostający w rejonie zagrożonym bez możliwości samodzielnego opuszczenia go, a w sytuacji nie zagrażającej ich życiu mają oczekiwać na pomoc ratowników.

 

Malborskie Zakłady Chemiczne ?ORGANIKA? S. A.

Zakład w Pogalewie Wielkim

 

LINPAC Packaging Production 

Sp. z o. o.

Bukowice 39

 

Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

a)    Sygnały alarmowe (alarmy) oraz komunikaty ostrzegawcze wydawane przez właściwy terytorialnie organ administracji publicznej

 

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE*

Lp.

Rodzaj alarmu

Sposób ogłoszenia alarmów

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

wizualny sygnał

alarmowy

1

Ogłoszenie alarmu

Sygnał akustyczny ? modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

dla

Znak żółty

w kształcie trójkąta lub
w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej

2

Odwołanie alarmu

Sygnał akustyczny ? ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

dla

-

*Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń
i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE*

Lp.

Rodzaj komunikatu

Sposób ogłoszenia komunikatu

Sposób odwołania komunikatu

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

1

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami

-

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie

około     godz.     min

może nastąpić skażenie

(podać rodzaj skażenia)

w kierunku

(podać kierunek)

-

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu

(podać rodzaj skażenia)

dla

2

Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami

-

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

-

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj zakażenia) dla

3

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

-

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców ?????? (podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)

-

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj klęski) dla

*Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń
i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.

b)    Sposób postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

Po  usłyszeniu sygnału o skażeniach:

 • Nie zbliżać się do rejonu zagrożenia
 • Przebywając na terenie otwartym:

-        zwróć uwagę na kierunek wiatru,

-        opuścić zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru,

-        postępować zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające,

-        chronić drogi oddechowe, wykonać filtr ochronny z dostępnych materiałów,

 • Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd.:

-        zabrać do  mieszkań dzieci i osoby niepełnosprawne, a zwierzęta gospodarcze zamknąć w ich pomieszczeniach,

-        zawiadomić sąsiadów,

-        włączyć telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej,

-        wysłuchać nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji,

-        bezwzględnie wykonać przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze,

-        wygasić i  nie używać otwartych źródeł ognia (junkersy, piece, papierosy itp.),

-        uszczelnić otwory okienne i wentylacyjne oraz drzwi mokrym papierem, tkaniną lub okleić taśmą klejącą, izolacyjną),

-        przygotować środki ochrony dróg oddechowych, wykonać filtr ochronny z dostępnych materiałów (zwilżona w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczka, tampon, ręcznik, szalik itp.) oraz założyć je jak zajdzie potrzeba,

-        przygotować się do ewentualnej ewakuacji (przygotować niezbędny bagaż, zapas żywności, leki, dokumenty osobiste, latarkę itp.),

-        zabezpieczyć produkty żywnościowe i przygotować zapas wody,

-        po ogłoszeniu komunikatu o ewakuacji wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, zabrać przygotowany bagaż,  zamknąć mieszkanie i udać się we wskazane miejsce.

Odwołanie alarmu

 • Ściśle stosować się do poleceń wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze.
 • W razie wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnych, zaraz przeprowadzić odkażanie odzieży.
 • Nie pić skażonej wody i nie spożywać produktów  skażonych przed ich odkażaniem, zgodnie z zaleceniami władz sanitarnych.

Po  usłyszeniu sygnału o zagrożeniu możliwości wystąpienia wybuchu lub pożaru:

 • Nie zbliżać się do rejonu zagrożenia.
 • Przebywając na terenie otwartym:

-        opuścić zagrożony teren,

-        postępować zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające.

 • Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd.:

-        włączyć telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej,

-        wysłuchać nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji,

-        bezwzględnie wykonać przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze.

 • Osoby pozostające w miejscu zamieszkania po usłyszeniu pierwszego wybuchu i ewentualnym naruszeniu konstrukcji budynku powinny ulokować się w miejscu najbardziej bezpiecznym dokładnie osłaniając głowę.
 • Osobom pozostałym w obiekcie zniszczonym, bez możliwości jego opuszczenia ulokować się w miejscu pozwalającym na swobodne oddychanie i oczekiwanie na pomoc ratowników.
 • Osoby pozostające na otwartej przestrzeni w jak najkrótszym czasie powinny ewakuować się w miejsce bezpieczne.
 • Nie starać się ratować mienia i zwierząt do czasu ustania wybuchów i stabilizowania się sytuacji.
 • Pozostający w rejonie zagrożonym bez możliwości samodzielnego opuszczenia go, a w sytuacji nie zagrażającej ich życiu mają oczekiwać na pomoc ratowników.

Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładach o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej

 

Lp. Nazwa zakładu Zagrożenia możliwe do wystąpienia  w zakładzie
1.

 

ZDR

PCC  Rokita   S.A. 

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

skażenie toksyczne

pożar

wybuch

2.

 

ZDR

PCC MCAA Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

skażenie toksyczne

pożar

wybuch

3.

 

ZDR

MAKHTESHIM AGAN AGRO

POLAND SA

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

skażenie toksyczne

pożar

wybuch

4.

 

ZDR

PCC Exol SA

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

skażenie toksyczne

pożar

wybuch

 

ZDR połączony z  PCC Exol SA

 

TENSIS Sp z o.o.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

skażenie toksyczne

pożar

wybuch

5.

 

ZDR

Vita PolymersPoland  Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 31-33

56-120 Brzeg Dolny

skażenie toksyczne

pożar

6.

 

ZZR

Malborskie Zakłady Chemiczne ?Organika?

Pogolewo Wielkie

56-120 Brzeg Dolny

skażenie toksyczne

pożar

7.

 

ZZR

Linpac Plastics Production Sp. z o.o.

Bukowice 39

56-120 Brzeg Dolny

pożar

wybuch

8.

 

ZZR

WAL-Mar Sp. z o.o.

Brzeg dolny

pożar

wybuch

ZZR zakład zwiększonego ryzyka

ZDR zakład dużego ryzyka

 

 

Wykaz telefonów alarmowych oraz adresów i telefonów wojewódzkich, powiatowych i gminnych organów i służb odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno ? ratowniczych

 

 

Telefony alarmowe:

pogotowie ratunkowe    999 pogotowie wodociągowe       994
straż pożarna                            998 pogotowie gazowe 992
policja                        997 pogotowie energetyczne 991     

 

1. Wojewódzkie Centrum Zarządzenia Kryzysowego

Pl. Powstańców Warszawy 1

50-951 Wrocław

Służba Dyżurna Wojewody

tel.: 340 61 00 ; 340 62 05 całodobowe

fax: 340 65 95

2. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Starostwo Powiatowe //Pl. Piastowski 2 ; 56-100 Wołów

tel. 389 27 80 w godz. 7:45-15:45

fax 389 28 02

3. Gminny Zespół Reagowania

Urząd Miasta i Gminy w Brzegu Dolnym

ul. Kolejowa 29 ; 56-120 Brzeg Dolny

tel.: 319 51 17  w godz. 7:30-15:30

fax: 319 58 83

4. Gminny Zespół Reagowania

Urząd Miasta i Gminy w Wołowie ; Ratusz 1 ; 56-100 Wołów

tel.: 389 24 29 w godz. 7:30-15:30

fax: 389 30 70

5. Gminny Zespół Reagowania

Urząd Gminy Wińsko ; Plac Wolności 2 ; 56- 160  Wińsko

tel.: 389- 81-00 w godz. 7:30-15:30

fax: 389 83 66

6. Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

ul. Borowska 138 ; 50-552 Wrocław

Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa     

tel.: 368 22 36   całodobowe  fax: 368 22 44

7. Komenda Powiatowa  Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie

ul. Wojska Polskiego 38  56-100 Wołów

tel.: 389 27 02

fax: 389 28 45

8. Komenda Powiatowa Policji w Wołowie

ul. Piłsudskiego 23 ; 56-100 Wołów

tel.: 389 24 08

fax: 389 24 08

9. Powiatowa Stacja Sanitarno ? Epidemiologiczna w Wołowie

ul. Piłsudskiego 23 ; 56-100 Wołów

tel.: 389 28 56

fax: 389 28 56

 

 

Lokalne Media

Telewizja Miejska Brzeg Dolny

ul. 1 Maja 21

56-120 Brzeg Dolny

tel/fax  319 65 34
 

Częstotliwość  MHz

Radio ESKA Wrocław 104,9
Kolor Wrocław 90,4
RFM FM Wrocław 92.9
RFM FM Legnica 96,1
TOK FM 95,8
Wrocław – Legnica 102,3
Zet 93,6
PR1 Wrocław 87,7
PR1 Legnica 105,3
PR2 Wrocław 98,8
PR3 Wrocław 100,2
PR BIS 107,5