Kontakt

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie

56-100 Wołów

ul. Wojska Polskiego 38

Telefon Alarmowy

998 , 112

Awaryjny telefon alarmowy – sieć GSM

663890017

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza

tel. 071-3892702, wew. 47

Powiatowe Stanowisko Kierowania

tel. 071-3892702. fax. 071-3891190

Komendant – sekretariat

tel. 071-3892702, wew. 34 fax. 071- 3895858

Klauzula informacyjna przy składaniu pisma