Załoga

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP

w Wołowie

 st. kpt. Paweł Gibek

Starszy specjalista

kpt. Daniel Lisiecki

Zmiana I

asp. Roman Narolski – z-ca dowódcy zmiany

Zmiana II

st. kpt. Ryszard Oraczewski – dowódca zmiany

Zmiana III

asp. Ireneusz Augustynowicz – dowódca sekcji