JRG

JRG

 

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP

w Wołowie

st. kpt. Paweł Gibek

p.o. Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP

w Wołowie

   mł. kpt. Daniel Lisiecki

Zmiana I

asp. Roman Narolski – z-ca dowódcy zmiany

Zmiana II

st. kpt. Ryszard Oraczewski – dowódca zmiany

Zmiana III

asp. Ireneusz Augustynowicz – dowódca sekcji