KP PSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

w Wołowie

 

KOMENDANT POWIATOWY

st. bryg. mgr inż. Wojciech Maciejewski

ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO

 bryg. mgr inż. Jarosław Nadwodny

WYDZIAŁ OPERACYJNO,KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY

asp. inż. Bartłomiej Charzewski -   zastępca naczelnika wydziału

st. sekc. Jakub Jarmuszczak – p.o. starszego technika

SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW KWATERMISTRZOWSKO – TECHNICZNYCH

sekc. mgr inż. Katarzyna Kisielowska – technik

SEKCJA FINANSOWO – ORGANIZACYJNA

asp. mgr Anna Kuratewicz – Specjalista

mgr Olga Pikulska – St. referent

STANOWISKO KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

st. kpt. mgr Joanna Lisowska

kpt. mgr Ilona Cytawa

st. ogn. Andrzej Białkowski

mł. asp. Marcin Michułka

mł. ogn. Łukasz Kraus