KP PSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

w Wołowie

 

KOMENDANT POWIATOWY

st. bryg. mgr inż. Wojciech Maciejewski

ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO

st. bryg. mgr inż. Jarosław Nadwodny

WYDZIAŁ OPERACYJNO,KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY

mł. kpt. inż. Bartłomiej Charzewski -   zastępca naczelnika wydziału

sekc. mgr inż. Katarzyna Kisielowska -  starszy technik

str. Kacper Walniczek – stażysta

SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW KWATERMISTRZOWSKO – TECHNICZNYCH

st. sekc.  Sebastian Jarmuszczak- starszy technik

SEKCJA FINANSOWO – KADROWA

str. mgr Aleksandra Myślicka – stażysta

asp. mgr Anna Kuratewicz – specjalista

mgr Olga Pikulska – st. referent

STANOWISKO KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

mł. bryg. mgr Joanna Lisowska

kpt. mgr Ilona Cytawa

st. ogn. Andrzej Białkowski

mł. ogn. Łukasz Kraus

st. sekc. Jan Juzwa