Dostawa paliw płynnych dla Komendy Powiatowej PSP w Wołowie – ROZSTRZYGNIĘTE

Szanowni Państwo, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty na:

Dostawy paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie.

ZAŁĄCZNIKI

  1. Zaproszenie do składania ofert (PDF)
  2. Formularz cenowy (PDF)
  3. Formularz cenowy (wersja edytowalna)
  4. Projekt umowy (PDF)
  5. Projekt umowy (wersja edytowalna)
  6. Oświadczenie Wykonawcy
  7. Oświadczenie Wykonawcy  (wersja edytowalna)          


Zawiadomienie o wyborze oferty