Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu lekkiego specjalnego kwatermistrzowskiego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie.

Ogłoszenie nr 593307

SIWZ SLKw

ZAŁ.1_Formularz ofertowy

ZAŁ.2_OPZ1 SLKw

ZAŁ.3_Oświadczenie wykluczenie

ZAŁ.4_Oświadczenie warunki udziału

ZAŁ.5_Projekt umowy

ZAŁ.6_Oświadczenie grupa kapitałowa

ZAŁ.7_Wykaz dostaw

Informacja z otwarcia ofert