Wyniki z VI etapu naboru do służby w PSP

Poniżej przedstawiamy Państwu protokół z VI etapu naboru do służby w PSP – rozmowy kwalifikacyjnej, która odbyła się 22 maja 2020 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Wołowie.

Dziękujemy wszystkim kandydatom za udział w naborze.

Z kandydatem, który uzyskał najwyższą liczbę punktów z przeprowadzonych etapów skontaktujemy się telefonicznie.

Protokół z VI etapu naboru do służby w PSP