Dzień Strażaka

W dniu 4 maja na placu Komedy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. W trakcie uroczystości odczytano życzenia z okazji Dnia Strażaka złożone przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. W dalszej części uroczystości odczytano postanowienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczące nadanych odznaczeń oraz Rozkazy personalne nadające wyższe stopnie służbowe. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wołowie w swoim wystąpieniu pogratulował odznaczonym i awansowanym na wyższe stopnie służbowe, a także podziękował wszystkim strażakom za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych w imieniu Komendanta Powiatowego PSP w Wołowie oraz własnym.

  • Srebrną Odznaką „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ” odznaczono 4 funkcjonariuszy.

  • Brązową Odznaką „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ” odznaczono 3 funkcjonariuszy.

  • Na wyższy stopień służbowy w korpusie aspiranckim awansowało 3 funkcjonariuszy.

  • Na wyższy stopień służbowy w korpusie podoficerskim awansowało 7 funkcjonariuszy.

  • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie za duże zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków służbowych nagrodą pieniężną wyróżnił 5 funkcjonariuszy.