NABÓR DO SŁUZBY PRZYGOTOWAWCZEJ W PSP – OGŁOSZENIE

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOŁOWIE

 

OGŁASZA

 

nabór kandydatów do służby przygotowawczej

w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie

 1. 1.    Liczba kandydatów przewidzianych do przyjęcia: 1
 2. 2.    Stanowisko: stażysta, w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej
 3. 3.    Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie – JRG.
 4. 4.    System pełnienia służby: zmianowy.
 5. 5.    Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
  (Dz. U. z 2018r. poz. 1313 ze zm.) kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać obowiązkowo następujące kryteria:
 6. posiadać obywatelstwo polskie,
 7. być niekaranym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 8. korzystać z pełni praw publicznych,
 9. posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 10. posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby.
SZCZEGÓŁY W PONIŻSZYM ZAŁĄCZNIKU

Nabór do PSP 2019