Zapytanie ofertowe na: Dostawy paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Komendy Powiatowej PSP w Wołowie

zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr.4-Ustalenie wartość szacunkowej – paliwa 2018

Załącznik nr.2-PROJEKT UMOWY

Załącznik nr.1-Formularz cenowy – wersja edytowalna

Załącznik nr.3-Wykonawcy – wersja edytowalna