Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego KP PSP w Wołowie

ogłoszenie o majatku zbednym i zuzytym