Uroczysty apel z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w KP PSP Wołów

W dniu 2 maja 2018 r. w KP PSP Wołów odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku komendantowi powiatowemu st. bryg. Wojciechowi Maciejewskiemu przez dowódcę uroczystości mł. kpt. Daniela Lisieckiego  . Następnie podczas odegrania hymnu polskiego poczet flagowy wciągnął flagę państwową na maszt. Z tej okazji został odczytany list komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego, który w swoich słowach odniósł się do roku 2018 – to rok wyjątkowy, w którym obchodzimy Stuletnią Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W listopadzie 1918 r. wybuchło największe w dziejach Polski powstanie zbrojne… W działaniach tych niebagatelną rolę odegrali właśnie polscy strażacy, nader często będący jedyną lokalną, a jednocześnie istniejącą na całym obszarze kraju, zorganizowaną służbą porządkową, której ufała miejscowa ludność.