zapytanie ofertowe na prowadzenie badań profilaktycznych dla strażaków KP PSP w Wołowie

Komenda Powiatowa PSP w Wołowie prowadzi rozeznanie cenowe w sprawie prowadzenia badań profilaktycznych strażaków i pracowników cywilnych na rok 2018/2019

poniżej znajdują się dokumenty opisujące przedmiot i zakres zamówienia oraz formularz ofertowy na którym należy przedstawić swoją ofertę cenową …

opis zapytania ofertowego

formularz ofertowy

Przedmiot zapytania ofertowego

wzór umowy