NABÓR DO SŁUZBY PRZYGOTOWAWCZEJ W PSP – OGŁOSZENIE

nabor

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOŁOWIE   OGŁASZA   nabór kandydatów do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie 1.    Liczba kandydatów przewidzianych do przyjęcia: 1 2.    Stanowisko: stażysta, w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej 3.    Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie – JRG. 4.    … [Czytaj dalej...]

Życzenia Komendanta Głównego PSP z okazji Dnia Strażaka

[Czytaj dalej...]

Życzenia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Dnia Strażaka

Zyczenia_od_Z

[Czytaj dalej...]

Życzenia Prezydenta RP z okazji Dnia Strażaka

[Czytaj dalej...]

Życzenia Komendanta Głównego PSP z okazji Świąt Wielkanocnych

Życzenia Komendanta Głównego PSP z okazji Świąt Wielkanocnych

[Czytaj dalej...]

Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Świąt Wielkanocnych

Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Świąt Wielkanocnych

  … [Czytaj dalej...]

Życzenia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Świąt Wielkanocnych

Życzenia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Świąt Wielkanocnych

[Czytaj dalej...]

Jak zostać strażakiem?

Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu zrealizowała promocyjny materiał filmowy poświęcony kształceniu w PSP. W krótkim filmie został przedstawiony bohater, który realizuje swoje dziecięce marzenia i podejmuje naukę w szkole aspirantów PSP, aby zostać strażakiem Państwowej Straży Pożarnej. Film ten w doskonały sposób przedstawia system kształcenia pożarniczego niezbędnego do dalszego rozwoju zawodowego. … [Czytaj dalej...]

Bezpieczne „escape roomy” – zmiany w przepisach

W dniu 29 stycznia 2019 r. zmianie uległo Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. poz. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.). Do rozporządzenia dodano § 17a, w którym sformułowano dodatkowe obowiązki. Obowiązki te dotyczą obiektów budowlanych lub ich części, w których prowadzona jest … [Czytaj dalej...]

Zapytanie ofertowe – świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich

Zapytanie ofertowe ZAŁĄCZNIK NR 1 - Przedmiot zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 2 - formularz ofertowy ZAŁĄCZNIK NR 3 - projekt umowy ZAŁĄCZNIK NR 4-skierowanie na badania … [Czytaj dalej...]